Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego artykułów reklamowych znakowanych logami Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, RIS Odra, oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Sz-351-051/2023

Nr sprawy: Sz-351-051/2023
Termin składania ofert: do dnia 19.04.2023 r. do godziny 12:00
Miejsce składania ofert: oferty należy przesyłać mailowo, za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do złożenia ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Zdjęcia poglądowe

  • Dokument utworzony 6 kwietnia 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 21 kwietnia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content