17 grudnia 2020

Numer sprawy: Sz-351-246/2020

Zamówienie dotyczy zakupu licencji:

  • Rhinoceros 7 dla Windows
  • Orca3D V2 (poziom I) Floating
  • Metashape Standard Edition

Termin składania ofert do dnia 18.12.2020 r. do godziny 14:00

Załącznik 1

Zaproszenie do składania ofert Sz-351-246/2020

Załącznik 2

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik 3

Klauzula informacyjna

Załącznik 4

Rozstrzygnięcie - 18.12.2020 r.

  • Dokument utworzony 17 grudnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content