Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego artykułów reklamowych ze znakowaniem”

Artykuły reklamowe

Szanowni Państwo,
 
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie i dostawę do siedziby zamawiającego artykułów reklamowych ze znakowaniem.”
 
Kompletne oferty należy złożyć do: 15.09.2023 r. do godziny 10:00:
  • mailowo, na adres: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl, lub
  • za pomocą poczty tradycyjnej, lub
  • dostarczyć osobiście do siedziby Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.
 
Za termin dostarczenia oferty uważa się termin wpłynięcia do urzędu.
 
 
Szczegółowe wytyczne zawarte są w załącznikach:
 
 
  • Dokument utworzony 7 września 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 18 września 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content