BIP Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

Struktura organizacyjna

Zarządzeniem nr 03/2013 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2013 r. nadano nowy Regulamin Organizacyjny, na podstawie którego określono schemat organizacyjny, zadania urzędu oraz zakres działania pracowników i dyrektora urzędu.

  • Dokument utworzony 14 listopada 2021
  • Autor dokumentu bialkowski
  • Ostatnia modyfikacja 9 marca 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content