Zaproszenie do złożenia oferty ?Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw oraz produktów poza paliwowych wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę? w roku 2024

Nr sprawy: Sz-351-188/2023

Nr sprawy: Sz-351-188/2023
Termin składania ofert: do dnia 21.12.2023 r. do godziny 11:00
Miejsce składania ofert: Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

  • Dokument utworzony 13 grudnia 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 28 grudnia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content