Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji RIS Week Polska, która odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2023 r. w budynku Politechniki Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1/2, 70-500 Szczecin.

Nr sprawy: Sz-351-057/2023

Unieważnienie postępowania

 

Nr sprawy: Sz-351-057/2023
Termin składania ofert: do dnia 27.04.2023 r. do godziny 12:00
Miejsce składania ofert: oferty należy przesyłać mailowo, za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

Zaproszenie do złożenia oferty

Opis Przedmiotu Zamówienia

Formularz ofertowy

Projekty umowy

  • Dokument utworzony 19 kwietnia 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 10 maja 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content