Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę, konfigurację oraz montaż centrali telefonicznej wraz z urządzeniami końcowymi

Nr sprawy Sz-351-171/2022

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę, konfigurację oraz montaż centrali telefonicznej wraz z urządzeniami końcowymi

Rozstrzygnięcie wyników

Termin składania ofert: do dnia 24.11.2022 r. do godziny 14:00.

Miejsce składania ofert:

  • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,
    Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin; sekretariat pok. nr 29,
  • lub mailem na adres zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl

Formularz ofertowy

Zaproszenie do złożenia ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

  • Dokument utworzony 21 listopada 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 28 listopada 2022
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content