Sukcesywna bezgotówkowa sprzedaż paliw wraz z usługą polegającą na możliwości regulowania kosztów przejazdu na autostradach przy użyciu kart flotowych przekazanych przez Wykonawcę

Nr sprawy: Sz-351-232/2020

Oferty należy złożyć do dnia 22.12.2020 r. do godz. 12:00 na adres Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. 29lub na adres zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl (skany dokumentów).

Zamawiający zwraca się z poniższym Zapytaniem Ofertowym:

Pliki do pobrania:

Załącznik 1

Zapytanie Ofertowe Sz-351-232/2020 – 14.12.2020 r.

Załącznik 2

Załącznik A do Zapytania Ofertowego – 14.12.2020 r.

Załącznik 3

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty – 14.12.2020 r.

Załącznik 4

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projekt Umowy – 14.12.2020 r.

Załącznik 5

Klauzula informacyjna

Załącznik 6

Unieważnienie 22.12.2020 r.

  • Dokument utworzony 14 grudnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content