13 czerwca 2019

W dniu 09 czerwca 2019 r. inspektorzy nadzoru nad żeglugą prowadzili inspekcje jednostek sportowo – turystycznych uprawiających żeglugę na wodach szczecińskiego węzła wodnego. Inspekcje były prowadzone w związku z rozpoczynającym się sezonem nawigacyjnym 2019 oraz napływającymi do urzędu skargami dotyczącymi nieprzestrzegania przepisów żeglugowych (zakaz wytwarzania fali).

W trakcie niedzielnych inspekcji nałożono cztery mandaty karne oraz udzielono sześć pouczeń. Ujawniono również dwa przypadki braku zezwolenia na uprawianie żeglugi na skuterze wodnym co wynika z Zarządzenia Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 07 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych.

  • Dokument utworzony 13 czerwca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content