7 kwietnia 2021

Informujemy, że Pan Minister Andrzej Adamczyk podpisał następujące umowy:

  • Umowa Wielostronna ADN/M028 zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1. ADN dotycząca świadectw wiedzy specjalistycznej ADN zgodnie z 8.2.2.8 ADN
  • Umowa Wielostronna ADN/M029 zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1. ADN dotycząca świadectw doradcy do spraw bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7. ADN

Załączniki:

Załącznik 1

Umowa Wielostronna ADN/M028 - wersja PL

Załącznik 2

Umowa Wielostronna ADN/M028 - wersja EN

Załącznik 3

Umowa Wielostronna ADN/M029 - wersja PL

Załącznik 4

Umowa Wielostronna ADN/M029 - wersja EN

  • Dokument utworzony 7 kwietnia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content