4 lipca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę o współpracy z Akademią Morską w Szczecinie. Umowa została zawarta w celu współpracy obejmującej wspólne prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych, edukację i promocję żeglugi śródlądowej oraz morskiej, współtworzenie rzetelnej informacji związanej z prowadzeniem żeglugi zwiększającej bezpieczeństwo oraz wspólne prace na rzecz pozyskania zewnętrznych projektów i grantów związanych z tematem żeglugi śródlądowej i morskiej.

  • Dokument utworzony 4 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content