25 stycznia 2024

Terminy egzaminów 2024 - I półrocze

UWAGA!!

Liczba miejsc na egzaminie w terminie 14-16.03.2024 r. jest ograniczona do 20 osób.

UWAGA!!!

Warunkiem koniecznym do zarejestrowania wniosku na egzamin na unijne świadectwo kapitana, jest dostarczenie ORYGINALNEGO wniosku wraz z załącznikami osobiście, pocztą tradycyjną/kurierem lub wniosku wysłanego e-mailem opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym..

Skany wniosków składane on-line nie będą brane pod uwagę.

  • Dokument utworzony 25 stycznia 2024
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 26 stycznia 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content