12 sierpnia 2020

7 sierpnia w Bydgoszczy miało miejsce spotkanie Pana Piotra Durajczyka – Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Pana Adama Szumlasa – Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Głównym tematem spotkania było omówienie założeń projektu pilotażowego wdrożenie RIS dolnego odcinka Wisły. Termin realizacji projektu przewidziany jest w kolejnej perspektywie finansowej UE

Usługi Informacji Rzecznej (RIS) oznaczają zharmonizowane usługi informacyjne wspierające zarządzanie ruchem i transportem w żegludze śródlądowej. Głównym celem systemu RIS jest uczynienie z żeglugi śródlądowej przejrzystego, niezawodnego, elastycznego i łatwo dostępnego rodzaju transportu, który będzie w stanie konkurować z innymi rodzajami przewozów ładunku. Komisja Europejska wraz z Parlamentem Europejskim wyznaczyła cztery strategiczne korzyści, jakie ma wyznaczać RIS dla żeglugi śródlądowej:

  • konkurencyjność żeglugi śródlądowej,
  • optymalizację wykorzystania infrastruktury,
  • poprawę bezpieczeństwa,
  • poprawę ochrony środowiska naturalnego.

Rozmowa Dyrektorów dotyczyła także rozbudowy prowadzonego wspólnie przez Urzędy Żeglugi Śródlądowej portalu przeznaczonego m.in. do prezentowania turystycznych tras żeglugowych https://nawodzie.uzs.gov.pl/ . Strona daje także możliwość podglądu obrazu z kamer Centrum RIS oraz dostęp do Elektronicznych Map Nawigacyjnych. Ważnym elementem strony są również oferty edukacyjne szkół związanych z żeglugą śródlądową z którymi nawiązaliśmy współpracę

zdjęcie
  • Dokument utworzony 12 sierpnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content