3 marca 2020

W dniach 25-26 lutego obyło się spotkanie technicznej grupy roboczej Europejskiego Komitetu ds. opracowywania Norm w Żegludze Śródlądowej (CESNI/PT). Na spotkaniu poruszono między innymi następujące zagadnienia:

 • gromadzenie danych o wypadkach na śródlądowych drogach wodnych,
 • możliwe przyszłe zmiany wymagań technicznych (ES-TRIN),
 • Europejska Baza Danych Statków oraz Europejska Baza Danych Załóg,
 • bunkrowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG),
 • aktualizacja odniesień do standardów RIS w ES-TRIN,
 • akumulatory litowo- jonowe na statkach śródlądowych,
 • wymagania techniczne dot. podnoszonych sterówek,
 • elektryczne układy napędowe statków śródlądowych.

Techniczne grupy robocze spotykają się raz na kwartał w Strasburgu, aby pracować nad ujednoliceniem oraz jednakową interpretacją przepisów dot. wymagań technicznych na statkach żeglugi śródlądowej. Eksperci TKI uczestniczą w posiedzeniach, aby zdobyć aktualną wiedzę o zmieniających się przepisach oraz wymienić się doświadczeniem z ekspertami z innych krajów

 • Dokument utworzony 3 marca 2020
 • Autor dokumentu Igor Szyjan
 • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
 • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content