18 kwietnia 2019

W dniu 16 kwietnia 2019 roku na zaproszenie Przewodniczącej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – Pani dr Ewy Łuczak w siedzibie Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyło się spotkanie robocze polskiej i niemieckiej administracji żeglugowej. Ze strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyli: pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych i Żeglugi w Magdeburgu: Pani Astrid Swieter, Pani Susanne Scheerenhorst oraz Pan Rainer Pohl, a ze strony polskiej: Pani dr Ewa Łuczak, Pan dr inż. Piotr Durajczyk – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz Pani Władysława Kaszuba – specjalista ds. dokumentów kwalifikacyjnych.

Podczas spotkania poruszane były kwestie dotyczące dokumentów kwalifikacyjnych oraz składu załóg statków żeglugi śródlądowej. Pracownicy polskiej i niemieckiej administracji żeglugowej wymienili się również doświadczeniami w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów na kapitanów żeglugi śródlądowej.

W ostatnich latach po obu stronach Odry wprowadzono wiele istotnych zmian w żegludze śródlądowej w tym administracyjnych, organizacyjnych i prawnych. Zmiany te podykotowane były zarówno koniecznością dostosowania prawa krajowego do nowych warunków organizowania transportu wodnego śródlądowego jak i nowymi aktami prawnymi Unii Europejskiej.

W trakcie wtorkowego spotkania obie administracje przedstawiły stan prac nad wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2397 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej w swoich krajach oraz uznały, że prace te powinny być wspólnie koordynowane. Ustalono, że spotkania robocze będą kontynuowane, w związku z tym, przewodnicząca niemieckiej delegacji Pani Astrid Swieter zaprosiła delegację polską do Magdeburga. Kolejne spotkanie planowane jest w październiku.

  • Dokument utworzony 18 kwietnia 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content