18 czerwca 2020

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Dyrektora UŻŚ Szczecin Pana Piotra Durajczyka, Kierownika Centrum RIS Pani Marty Onichowskiej oraz pracowników Centrum RIS z Dyrektorem PGW WP RZGW Poznań Panem Bogumiłem Nowakiem oraz Kierownikiem ZHP Świerkocin Panem Zbigniewem Pielechem. Spotkanie w Świerkocinie maiło na celu omówienie szczegółów dotyczących posadowienia masztu wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby realizacji projektu Pełne wdrożenie RIS Dolnej Odry. Rozmawiano również o współpracy pomiędzy RZGW Poznań oraz UŻŚ Szczecin w akcjach lodołamania oraz innych sytuacjach na wodzie związanych z bezpieczeństwem żeglugi. Dodatkowo omawiano koncepcję budowy placówki terenowej UŻŚ Szczecin w Kostrzynie nad Odrą z możliwością utworzenia w przyszłości Podcentrum RIS dla efektywniejszego prowadzenia pomiarów batymetrycznych tego jakże kluczowego obszaru.
Dodatkowo odbyło się również spotkanie w Kostrzynie nad Odrą z Zastępcą Burmistrza Panem Zbigniewem Biedulskim w celu omówienia możliwości posadowienia masztu wraz z niezbędną infrastrukturą systemu usług informacji rzecznej RIS.
Bardzo dziękujemy za owocne spotkania i mamy nadzieję na dalszą udaną współpracę.

  • Dokument utworzony 18 czerwca 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content