26 sierpnia 2020

Podczas ostatnich dni w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odbyły się dwa bardzo ważne spotkania dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych naszego regionu.

  1. W środę 19.08.2020 r. odbyło się spotkanie Dyrektora UŻŚ Szczecin z Panem Andrzejem Zelkiem Prezesem Zarządu firmy Polski PCS. Na spotkaniu omówiono możliwości dalszego rozwoju portalu www.nawodzie.uzs.gov.pl oraz aplikacji Drogi Wodne, które prezentują dostępne turystyczne trasy żeglugowe oraz dają możliwość podglądu obrazu z kamer Centrum RIS i dostęp do Elektronicznych Map Nawigacyjnych.
  2. W czwartek 20.08.2020 r. Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie gościł Pana Pawła Szabelewskiego sekretarza generalnego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Tematem spotkania było omówienie strategicznego udziału PZMiNW w rozwoju portalu www.nawodzie.uzs.gov.pl oraz omówienie wspólnych działaniach na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa podczas uprawiania turystyki na śródlądowych drogach wodnych.
  • Dokument utworzony 26 sierpnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content