10 września 2021

Rozeznanie rynku

Zaproszenie do udziału: Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu informacji i kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie zaprasza do udziału w szacowaniu wartości zamówienia dla zadania pn. Przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy systemu informacji i kontroli kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie szacowanych wartości wykonania zadania na adres zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl do dnia 14.09.2021r.

Termin wykonania przedmiotu umowy – maksymalnie do 22 grudnia 2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia – pobierz

Załącznik

Opis przedmiotu zamówienia

  • Dokument utworzony 10 września 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content