13 czerwca 2019

W dniach 04-06.06.2019 polska delegacja Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, w tym Centrum RIS uczestniczyła w spotkaniach grup ekspertów do spraw kluczowych technologii systemu RIS, które odbyło się w Rumunii.

Podczas tygodnia „RIS week” polscy specjaliści mogli wymieniać doświadczenia z przedstawicielami państw europejskich wdrażających usługi RIS. Grupy ekspertów wspierają międzynarodowo skoordynowaną implementację usług RIS, a także zapewniają zharmonizowany rozwój standardów w Europie. Prace skupiają się w szczególności na poprawianiu jakości świadczonych usług oraz rozszerzeniu ich zakresu poprzez prace badawcze. W trakcie tygodnia RIS odbyły się następujące spotkania:

  • ds. elektronicznych map nawigacyjnych (Inland ECDIS)
  • ds. śledzenia i namierzania statków (Vessel Tracking and Tracing- VTT)
  • ds. elektronicznego raportowania statków (Electronic Reporting International- ERI)
  • ds. informacji dla kapitanów statków (Notices to Skippers- NtS).

Ponadto uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w prezentacji VTS, a także symulatorów dla żeglugi morskiej oraz śródlądowej.

  • Dokument utworzony 13 czerwca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

13 czerwca 2024

Ankieta dot. portalu EuRIS

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej portalu EuRIS (https://www.eurisportal.eu/), który przekazuje najważniejsze informacje dotyczące ruchu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Skip to content