30 kwietnia 2020

W ramach projektu Emma Extension realizowanego w ramach EWT RMB 2014-2020 przez komórkę Centrum RIS planowany jest montaż na mostach tablic wskazujących aktualny prześwit. Taka wiadomość umożliwi podjęcie poprawnej decyzji o możliwości przepłynięcia, co z kolei wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na drogach śródlądowych

Obecnie trwają prace nad opracowaniem „analizy technicznej wraz z koncepcją budowy sytemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostem”, która ma na celu m.in.:

  • wytypowanie mostów, które mają zostać objęte działaniem systemu,
  • wybór technologii prezentacji danych na tablicach,
  • wybór technologii pozyskiwania danych o poziomie wody,
  • przygotowanie opisu dla interfejsu wyświetlającego dane w Centrum RIS.

Po ukończeniu analizy, możliwa będzie dalsza realizacja prac, czyli wyłonienie Wykonawcy, montaż tablic i wymaganych sensorów na wybranych mostach oraz uruchomienie sytemu

zdjęcie
  • Dokument utworzony 30 kwietnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

25 września 2023

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II – rok produkcji 2010”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 10.10.2023 r.  […]

Skip to content