28 marca 2024

Ostatni raport Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie (CCNR), opublikowany w marcu 2024 r., rzuca światło na dynamicznie zmieniający się rynek pracy w europejskim sektorze żeglugi śródlądowej.

Raport CCNR dostarcza cennych informacji dotyczących rynku pracy w sektorze żeglugi śródlądowej w Europie, podkreślając jego dynamiczny charakter i złożone wyzwania. Wzrost w sektorze rejsów rzecznych, problem niedoboru personelu i konieczność dostosowania się do nowych wymagań technicznych i regulacji to kluczowe kwestie, które wymagają uwagi. Polska, jako część tego rynku, również doświadcza tych zmian.

Główne Tezy:

1.      Rozwój Rynku Pasażerskiego i Towarowego: Odnotowano znaczny wzrost w sektorze rejsów rzecznych, zwłaszcza przed pandemią COVID-19. Pomimo spowolnienia w latach 2019-2020, sektor ten wykazuje oznaki odbudowy w 2021 r.

2.      Zatrudnienie i Struktura Rynku:

·         W 2020 r. w sektorze tym pracowało około 41 923 osób, z czego większość w transporcie towarowym.

·         Różnice regionalne, takie jak migracja pracowników z Europy Wschodniej do krajów o wyższych zarobkach, wpływają na dynamikę rynku pracy.

·         Polska, jako jedno z omawianych państw, wykazuje stabilne zatrudnienie w transporcie towarowym oraz obecność w sektorze transportu pasażerskiego.

3.      Wyzwania Rynkowe:

·         Sektor boryka się z problemem niedoboru personelu, szczególnie na poziomie zarządzania.

·         Starzenie się siły roboczej oraz rosnące wymagania techniczne i kwalifikacyjne stanowią dodatkowe wyzwanie.

4.      Wpływ Zmian Prawnych i Politycznych: Nowe dyrektywy UE i regulacje w żegludze na Renie wprowadziły bardziej rygorystyczne wymogi certyfikacji zawodowej.

 

Dokument ten stanowi ważne źródło wiedzy dla analityków rynku, pracodawców, pracowników oraz decydentów politycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem w języku angielskim na naszej stronie internetowej dla bardziej szczegółowych informacji.

  • Dokument utworzony 28 marca 2024
  • Autor dokumentu R.Z.
  • Ostatnia modyfikacja 28 marca 2024
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content