3 lutego 2020

Dnia 28 stycznia 2020 roku zastała podpisana umowa o współpracy pomiędzy Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie a Zachodniopomorską Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie. Umowa obejmuje:

  • Wspólne prowadzenie badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z drogami wodnymi
  • Edukację różnych grup społecznych dotyczącą żeglugi śródlądowej i morskiej
  • Współtworzenie rzetelnej informacji związanej z prowadzeniem żeglugi, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wodnych
  • Promocję żeglugi śródlądowej i morskiej w celu jej zrównoważonego rozwoju
  • Wspólne prace na rzecz pozyskania zewnętrznych projektów, grantów, związanych z tematem żeglugi śródlądowej i morskiej.
  • Dokument utworzony 3 lutego 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content