31 lipca 2019

Dnia 31.07.2019r. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie podpisał umowę z firmą SPRINT w związku z realizacją projektu „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS”. Projekt przewiduje modernizację systemu monitoringu wizyjnego CCTV wchodzącego w skład infrastruktury Centrum RIS. Planuje się wymianę 34 kamer, zainstalowanych w różnych miejscach pozwalających na monitoring śródlądowych dróg wodnych w obszarze działa Centrum RIS.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków w żegludze śródlądowej na odcinku Dolnej Odry.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

  • Dokument utworzony 31 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content