3 marca 2020

W dniu 28 lutego 2020 r. odbyła się Narada Koordynacyjna Przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej, Dyrektorami Delegatur Urzędów Żeglugi Śródlądowej oraz Przewodniczącą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Akademii Morskiej w Szczecinie i było podzielone na dwie części. W pierwszej części spotkania uczestniczył również Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą – Krzysztof Woś oraz Dyrektorzy Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. W tej części spotkania szczegółowo omówiono współpracę pomiędzy Zarządami Gospodarki Wodnej, a Urzędami Żeglugi Śródlądowej. Podczas drugiej części spotkania omówiono bieżące sprawy w zakresie żeglugi śródlądowej w Polsce takie jak między innymi bezpieczeństwo żeglugi, dokumenty kwalifikacyjne oraz przepisy obowiązujące na drogach wodnych. W czasie przerwy między spotkaniami uczestnicy mieli okazję zwiedzić symulatory Akademii Morskiej w Szczecinie.

  • Dokument utworzony 3 marca 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

14 marca 2023

Ważna informacja dot. egzaminów na kapitana kl. B, A oraz z dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem egzaminami na kapitana kl. B, A oraz z dodatkowej wiedzy wymaganej do kierowania statkami pasażerskimi, od dnia 15.03.2023 r. wnioski będą przyjmowane wyłącznie na sesję, która odbędzie się w dniach 14-15-16 czerwiec 2023 r.

Skip to content