28 października 2019

W dniach 24–25 października 2019 r. w Starych Sadach odbyła się Narada Koordynacyjna Przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej oraz Dyrektorami Delegatur Urzędów Żeglugi Śródlądowej. Spotkanie miało na celu omówienie bieżących spraw w zakresie żeglugi śródlądowej w Polsce. Omawiano między innymi bezpieczeństwo żeglugi, dokumenty kwalifikacyjne, techniczną komisję inspekcyjną oraz przepisy obowiązujące na drogach wodnych.

W drodze powrotnej, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie odwiedził Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

  • Dokument utworzony 28 października 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content