2 lipca 2021

scan

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w nawiązaniu do pisma otrzymanego od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że naprawa przęsła mostu zwodzonego w km 733,7 rzeki Regalicy zostanie zgodnie z deklaracją wykonawcy przeprowadzona w dniach 05-07 lipca 2021 r. w godzinach nocnych.

05 lipca wykonawca zdemontuje uszkodzoną zębatkę reduktora iglic, która zostanie poddana regeneracji i będzie wbudowana w nocy z 06/07 lipca. Jest to rozwiązanie, które powinno zapewnić sprawne działanie mechanizmu podnoszenia przęsła mostu zwodzonego do czasu wymiany części na nową. Z uwagi na problemy z dostawą materiałów jak również z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych jakie miały miejsce w dniach 30.06 i 01.07.2021 r. przeprowadzenie naprawy w terminie wcześniejszym nie było możliwe.

Wykonawca został zobowiązany przez Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie do awaryjnego (ręcznego) otwarcia uszkodzonego przęsła mostu zwodzonego w celu przepuszczenia jednostek żeglugi śródlądowej w określonych poniżej godzinach:

  • Noc z 05/06 lipca 2021 r. godz. 23:00 – 24:00
  • Noc z 06/07 lipca 2021 r. godz. 03:00 – 04:00

Jednocześnie przypominamy, że w okresie naprawy funkcjonować będzie stałe przęsło mostu, w którym dopuszczony jest dwukierunkowy ruch żeglugowy jednostek pływających. Prześwit pionowy pod przęsłem stałym mostu kolejowego w km 733,7 rzeki Regalicy wynosi 2,96 m ponad poziom WWŻ (Najwyższa Woda Żeglowna), wynosząca 610 cm na wodowskazie Szczecin – Podjuchy (km 734,0 rzeki Regalicy).

Alternatywną drogą wodną umożliwiającą ominięcie mostu kolejowego jest Odra Zachodnia, biegnąca równolegle do rzeki Regalicy. Prześwit pionowy najniższego mostu na Odrze Zachodniej to 3,78 m ponad WWŻ (590 cm na wodowskazie Most Długi).

  • Dokument utworzony 2 lipca 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content