19 maja 2021

scan

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie oraz w uzgodnieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odry Haweli w Eberswalde informuje, że od dnia 18.05.2021 r. oznakowanie wystawione na granicznym odcinku Odry: – od km 614,9 (m Kostrzyn nad Odrą) – do km 667,2 (m. Hohensaaten) odpowiada wymogom określonym w §7 pkt 1. Zarządzenia Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej (Dz. Urz. Woj. Zach.-Pom.2009, nr 94, poz. 2704), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. W związku z powyższym informujemy, że oznakowanie wystawione całym granicznym odcinku Odry odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad dopuszczeniem żeglugi nocnej na pozostałych odcinkach Szczecińskiego Węzła Wodnego wraz z Jeziorem Dąbie oraz Odrze Zachodniej.

  • Dokument utworzony 19 maja 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 23 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content