29 marca 2021

scan

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w uzgodnieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Haweli i Odry oraz w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje:

  • Od dnia 06.04.2021 w km 653,9 rzeki Odry na moście w Siekierkach prowadzone będą prace remontowe z częściowym zamknięciem przęsła żeglownego.

W pierwszym etapie prac zamknięta dla żeglugi będzie połowa przęsła żeglownego od brzegu niemieckiego. Szerokość przęsła po zamknięciu wynosić będzie ok 43m. Otwarta część przęsła żeglownego nie będzie ograniczona w prześwicie pionowym.

W kolejnym etapie analogicznie zostanie zamknięta połowa przęsła od strony brzegu polskiego. Szerokość przęsła po zamknięciu wynosić będzie ok 43m. Otwarta część przęsła żeglownego nie będzie ograniczona w prześwicie pionowym.

Prace zostaną oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. O zmianie otwartego przęsła oraz zakończeniu prac poinformujemy zwyczajowo na naszej stronie internetowej w zakładce informacje żeglugowe.

Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym rejonem.

  • Dokument utworzony 29 marca 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 23 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content