13 kwietnia 2023

Komunikat nawigacyjny 15-2023 - dopuszczenie możliwości uprawiania żeglugi nocnej na drogach wodnych Odry Granicznej w administracji RZGW Szczecin
  • Dokument utworzony 13 kwietnia 2023
  • Autor dokumentu M. P.
  • Ostatnia modyfikacja 13 kwietnia 2023
  • Autor modyfikacji M. P.

30 maja 2023

>>>Brak miejsc na egzaminy CKE w czerwcu i lipcu 2023<<<

Szanowni Państwo, W związku z osiągnięciem maksymalnej ilości osób jakie Centralna Komisja Egzaminacyjna jest w stanie przeegzaminować w ciągu jednej sesji egzaminacyjnej informujemy, że brak jest wolnych miejsc na egzamin w czerwcu i w lipcu. Nowe terminy egzaminów zostaną podane we wrześniu 2023 r.

Skip to content