4 marca 2021

scan

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje i w uzgodnieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odry Haweli informuję, że: w dniu 04.03.2021 r.,

OTWIERA SIĘ DLA ŻEGLUGI

rzekę Odrę Zachodnią od km 0,0 (jaz Widuchowa) do km 29,5 (Przekop Klucz – Ustowo)

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad otwarciem pozostałych odcinków drogi wodnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z Centrum Operacyjnym (tel. 91 44 11 257) lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://szczecin.wody.gov.pl/komunikatynawigacyjne

Marek Duklanowski

Dyrektor PGW WP RZGW Szczecin

  • Dokument utworzony 4 marca 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 23 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content