8 lutego 2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r.poz. 1568, 1901,2170, z 2020 r.poz. 284.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odra-Hawela oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że z powodu występujących niskich temperatur wody (poniżej 1 st. C), prognozowanych całodobowych ujemnych temperatur powietrza oraz pojawieniem się pierwszych zjawisk lodowych od godz.: 12:00 dnia 08.02.2021 r. ZAMYKA SIĘ ŻEGLUGĘ:
• na IV odcinku Odry granicznej (od km 667,2 m. Hohensaaten do km 704.1 jaz Widuchowa)
• na Odrze Wschodniej (od km 704.1 jaz Widuchowa do km 730.5 Przekop Klucz-Ustowo)
• na Regalicy (od km 730.5 Przekop Klucz-Ustowo do km 741.6 jezioro Dąbie) wraz z bocznymi odnogami (Kanał Klucz, Kanał Cegielinka, Dąbski Nurt, Dąbska Struga)
• na Przekopie Klucz – Ustowo
• na Odrze Zachodniej (od km 0.0 jaz Widuchowa do km 36.55 wewnętrzne wody morskie) wraz z bocznymi odnogami (Kanał Kurowski)
• na Parnicy i Przekopie Parnickim
Wszystkie jednostki przechodzące wskazanym rejonem powinny udać się do najbliższego bezpiecznego portu a planujące rejsy ich zaniechania. Wykonawcy robót hydrotechnicznych na rzekach powinni niezwłocznie przerwać pracę a sprzęt pływający należy odholować w bezpieczne miejsce i odpowiednio zabezpieczyć.
W związku z powyższym informujemy, że wszystkie śródlądowe drogi wodne będące w administracji RZGW Szczecin zostają zamknięte dla żeglugi. Spodziewany czas otwarcia drogi wodnej nastąpi ok. 2 tygodni po całkowitym zaniknięciu zjawisk lodowych.

  • Dokument utworzony 8 lutego 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 23 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content