4 lutego 2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi Odra-Hawela oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że z powodu występujących niskich temperatur wody w Odrze (poniżej 1 st. C) i prognozowanych całodobowych ujemnych temperatur powietrza z dniem 03.02.2021 r. polska i niemiecka administracja dróg wodnych przystąpi do całkowitego zdjęcia oznakowania nawigacyjnego.

W związku z powyższym od dnia 03.02.2021 r. ZAMYKA SIĘ ŻEGLUGĘ:

na odcinkach eksploatacyjnych I-III w km (od km 542,4 ujście rzeki Nysy Łużyckiej do km 667,2 m. Hohensaaten) rzeki Odry granicznej.

Wszystkie jednostki przechodzące wskazanym rejonem powinny udać się do najbliższego bezpiecznego portu a planujące rejsy ich zaniechania.

Pozostałe odcinki drogi wodnej pozostają otwarte dla żeglugi, jednak należy spodziewać się ich zamknięcia w najbliższym czasie w związku z rozwojem zjawisk lodowych.

Spodziewany czas otwarcia drogi wodnej nastąpi ok. 2 tygodni po całkowitym zaniknięciu zjawisk lodowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 z Centrum Operacyjnym (tel. 91 44 11 257) lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: szczecin.wody.gov.pl.

  • Dokument utworzony 4 lutego 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content