11 stycznia 2021

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że:

W związku z prognozowanym ochłodzeniem oraz możliwym wykształceniem się pierwszych zjawisk lodowych, w dniu 11.01.2021 r. administracja śródlądowych dróg wodnych przystępuje do całkowitej redukcji oznakowania pływającego oraz zamyka dla żeglugi tor główny jeziora Dąbie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych należy kontaktować się od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 z Centrum Operacyjnym (tel. 91 44 11 257) lub zapoznać się z wiadomościami publikowanymi na stronie internetowej: https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

scan
  • Dokument utworzony 11 stycznia 2021
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content