11 sierpnia 2020

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od 10.08.2019 r. do odwołania, zaprzestaje się publikowania głębokości tranzytowych dla granicznego odcinka rzeki Odry w km 542,4 – 667,2.

Sytuacja ta spowodowana jest okresowo występującymi bardzo niskimi stanami wody, które uniemożliwiają określenie parametrów eksploatacyjnych akwenu (brak możliwości wykonywania sondowań) oraz utrzymania prawidłowego oznakowania szlaku żeglugowego. Wskazany odcinek drogi wodnej należy przekraczać z najwyższą ostrożnością. Przybliżone parametry eksploatacyjne poszczególnych odcinków drogi wodnej można wyliczyć na podstawie aktualnych stanów wód w odniesieniu do ostatniego sondowania na stronie https://kgt.szczecin.rzgw.gov.pl/aplikacja/.

W przypadku poprawy sytuacji hydrologicznej, obie strony bezzwłocznie przystąpią do wykonywania sondowań granicznego odcinka rzeki Odry.

scan
  • Dokument utworzony 11 sierpnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content