15 października 2020

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 284.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od 16.10.2020 r. ze względu na poprawę sytuacji hydrologicznej, wznawia się publikowanie głębokości tranzytowych dla odcinka 542,4 – 667,2 rzeki Odry.

Sondowanie odcinka I-IV rzeki Odry (542,4-704,1) oraz Odry Zachodniej (0,0-17,1) odbyło się w okresie 40-42 tygodniu 2020 r. W związku z powyższym komunikat 05/2020 z dnia 10.08.2020 traci ważność. Informujemy, że codzienna informacja żeglugowa publikowana jest pod adresem internetowym: https://szczecin.wody.gov.pl/images/RPC_Komunikaty/Zeglugowe/Informacja_zeglugowa.pdf

  • Dokument utworzony 15 października 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content