15 maja 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 15.05.2019 r. oznakowanie wystawione na granicznym odcinku rzeki Odry (km 586,0 do km 704,1) odpowiada wymogom określonym w §7 pkt1. Zarządzenia Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawianiażeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej (Dz. Urz. Woj. Zach.-Pom.2009, nr 94, poz. 2704), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad usuwaniem nieprawidłowości nocnego oznakowania nawigacyjnego granicznego odcinka rzeki Odry (km 542,4 – 586,0).

Informujemy również, że oznakowanie wystawione na granicznym odcinku Odry Zachodniej (km 0,0 – 17,10) odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

  • Dokument utworzony 15 maja 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content