8 lutego 2019

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że od godz. 12:00 dnia 08.02.2019 otwiera się dla żeglugi rzekę Odrę od km 617,6 do km 667,2.

  • Dokument utworzony 8 lutego 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content