17 lipca 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że w dniu 21.07.2019 między 6:00 a 11:30: Zamyka się dla żeglugi rzekę Odrę Zachodnią w km 35,95 – 36,54 (Most Długi – trasa Zamkowa). Zamknięcie ma związek z realizacją zawodów sportowych” Triathlon Szczecin 2019”. Szlak w miejscu zamknięcia będzie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami na śródlądowych drogach wodnych oraz zabezpieczony przez służbowe jednostki pływające ze strony górnego oraz dolnego biegu rzeki.

  • Dokument utworzony 17 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content