16 maja 2019

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, że od dnia 16.05.2019r. oznakowanie wystawione na granicznym odcinku rzeki Odry (km 542,4 do km 586,0) odpowiada wymogom określonym w §7 pkt 1. Zarządzenia Dyrektora Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej (Dz. Urz. Woj. Zach.-Pom.2009, nr 94, poz. 2704), regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

W związku z powyższym informujemy, że oznakowanie wystawione na całym granicznym odcinku rzeki Odry i Odry Zachodniej odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej.

  • Dokument utworzony 16 maja 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content