28 czerwca 2019

Zgodnie z §43, pkt 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128.), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w porozumieniu z Urzędem Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz w uzgodnieniu z Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, informuje, że z powodu obecnie występujących stanów wody na Odrze granicznej od km 542,4 do km 667,2 utrzymanie prawidłowego oznakowania nawigacyjnego jest niemożliwe.
Wskazany odcinek drogi wodnej należy przekraczać z najwyższą ostrożnością. W przypadku poprawy sytuacji hydrologicznej, obie strony bezzwłocznie przystąpią do korekty oznakowania granicznego odcinka rzeki Odry.

  • Dokument utworzony 28 czerwca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content