17 października 2020

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie uczestniczył w regionalnym spotkaniu uczestników europejskiego projektu o nazwie „infra4Dfuture” z programu Horyzont 2020, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier oraz Słowenii. Uczestnicy wymienili dobre praktyki oraz wspólnie poszukiwali rozwiązań na wyzwania, jakie niesie rozwój transportu przy jednoczesnym zmniejszeniu jego negatywnego wpływu na środowisko.

  • Dokument utworzony 17 października 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content