17 listopada 2020

RZGW w Szczecinie informuje, że w rejonie Orlego Przesmyku (przejście z Przekopu Mieleńskiego na jezioro Dąbie) od dnia 02.11.2020 r. do odwołania prowadzone będą prace palowe, a następnie układanie geowłókniny i kamiennego umocnienia dna. Akweny na których wykonywane są prace oznaczone są żółtymi pławami dziennymi. W okresie nocnym odcinek ścianki szczelnej wystający ponad poziom wody oznakowany jest na końcu i na początku żółtym światłem migającym. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

  • Dokument utworzony 17 listopada 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content