13 grudnia 2023

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, iż posiada do zagospodarowania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego. Przedmiotowe składniki majątku Skarbu Państwa zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

  • Dokument utworzony 13 grudnia 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 13 grudnia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz

13 czerwca 2024

Ankieta dot. portalu EuRIS

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej portalu EuRIS (https://www.eurisportal.eu/), który przekazuje najważniejsze informacje dotyczące ruchu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Skip to content