13 grudnia 2023

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, iż posiada do zagospodarowania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego. Przedmiotowe składniki majątku Skarbu Państwa zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania lub darowizny.

  • Dokument utworzony 13 grudnia 2023
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 13 grudnia 2023
  • Autor modyfikacji Justyna Gabryjałowicz
Skip to content