15 marca 2022

Dyrektor UŻŚ w Szczecini został wybrany do Zarządu Oddziału SITK RP w Szczecinie

 

Miło nam poinformować, że Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Pan Piotr Durajczyk został wybrany do Zarządu Oddziału SITK RP w Szczecinie.

Wybory odbyły się w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Kół Zakładowych Oddziału SITK RP w Szczecinie dnia 12 marca 2022 r. (sobota) o godzinie 11:00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Cukrowa 8 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału.

  • Dokument utworzony 15 marca 2022
  • Autor dokumentu Justyna Gabryjałowicz
  • Ostatnia modyfikacja 15 marca 2022
  • Autor modyfikacji

13 czerwca 2024

Ankieta dot. portalu EuRIS

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej portalu EuRIS (https://www.eurisportal.eu/), który przekazuje najważniejsze informacje dotyczące ruchu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Skip to content