3 lipca 2019

Awaria przęsła mostu zwodzonego na rzece Regalica:

  1. Data i godzina wystąpienia usterki: 02.07.2019r godz. 19:30
  2. Rodzaj usterki: Przełożona naprawa iglic na moście zwodzonym
  3. Przewiadywana data i godzina usunięcia awarii: 04.07.2019r. do godz. ok.05:00 (dokładny czas wznowienia podnoszenia przęsła dla zeglugi zostanie określony po zdiagnozowaniu usterki, od godz. 05:00 należy telefonicznie kontaktować się z nastawnią w Podjuchach celem uzyskania informacji o usunięiu awarii)
  4. Harmonogram ręcznego otwierania mostu: nie występuje
  • Dokument utworzony 3 lipca 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content