3 marca 2020

Dnia 27.02.2020 r. odbyła się XIX Narada Przednawigacyjna „Polska Żegluga Śródlądowa 2020”, w której udział wzięli przedstawiciele MGMiŻŚ, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciele administracji państwowej w tym pracownicy UŻŚ Szczecin. Celem narady było omówienie bieżących zagadnień i problemów z zakresu żeglugi śródlądowej, wymiana poglądów między armatorami a organami administracji żeglugowej, wodnej i instytucjami nadzorującymi. Plan narady obejmował:

  • przedstawienie obecnego stanu infrastruktury śródlądowej dróg wodnych,
  • planowane inwestycje, utrudnienia nawigacyjne, głębokości tranzytowe,
  • Fundusz Żeglugi Śródlądowej,
  • wymagania techniczne dla jednostek śródlądowych,
  • dyrektywa o kwalifikacjach w żegludze kształcenia kadr,
  • Centralna Komisja Egzaminacyjna.
zdjęcie
  • Dokument utworzony 3 marca 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

25 września 2023

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku

Sprzedaż zbędnych i zużytych składników majątku Organizator przetargu – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie ogłasza sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie przetargu publicznego, tj. „samochód osobowy –Skoda Octavia II – rok produkcji 2010”. Szczegółowe informacje o przetargu zawarte są w załączonym poniżej ogłoszeniu o przetargu publicznym. Oferty zakupu należy składać do dnia 10.10.2023 r.  […]

Skip to content