23 września 2020

Dnia 23.09.2020r. Dyrektor UŻŚ w Szczecinie miał przyjemność odwiedzić Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu. Zważywszy na potrzebę aktywnego działania w celu promowania żeglugi śródlądowej w Polsce oraz wspierania procesu nauczania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podpisano umowę o współpracy pomiędzy Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, reprezentowanym przez Pana Piotra Durajczyka – Dyrektora UŻŚ w Szczecinie, a Centralną Komisją Egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, reprezentowaną przez Panią Ewę Łuczak – Przewodniczącą CKE oraz Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu, reprezentowanym przez Panią Agnieszkę Kossakowską – Dyrektorem Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej
Współpraca przyczyni się również do rozwoju portalu informacyjnego https://nawodzie.uzs.gov.pl/

  • Dokument utworzony 23 września 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 25 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan

13 czerwca 2024

Ankieta dot. portalu EuRIS

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej portalu EuRIS (https://www.eurisportal.eu/), który przekazuje najważniejsze informacje dotyczące ruchu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

Skip to content