31 grudnia 2020

Nr sprawy: Sz-351-255/2020

Oferty należy złożyć do dnia 12.01.2021 r. do godz. 12:00 na adres Plac Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, sekretariat pok. 29lub na adres zamowienia@szczecin.uzs.gov.pl (skany dokumentów).

Zamawiający zwraca się z poniższym Zapytaniem Ofertowym:

Pliki do pobrania:

Załącznik 1

Zapytanie Ofertowe Sz-351-255/2020 - 31.12.2020 r.

Załącznik 2

Załącznik A do Zapytania Ofertowego – 31.12.2020 r.

Załącznik 3

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Oferty – 31.12.2020 r.

Załącznik 4

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projekt Umowy – 31.12.2020 r.

Załącznik 5

Klauzula informacyjna

Załącznik 6

Rozstrzygnięcie - 13.01.2021 r.

  • Dokument utworzony 31 grudnia 2020
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 29 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content