18 lutego 2019

W dniu 15.02.2019 r. odbyło się SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNE „Perspektywy rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej” – transport wodny śródlądowy w Polsce do 2030 roku zorganizowane przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu EMMA dotyczącego zwiększenia mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych, współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska śródlądowego i morskiego, służb mundurowych, szkół oraz mediów.

Seminarium poprowadził Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie dr inż. Piotr Durajczyk, który przywitał zaproszonych gości oraz przedstawił prelegentów i program spotkania.

Tematy wystąpień:

„Międzynarodowe wsparcie w zakresie realizacji projektów dla transportu wodnego śródlądowego – podsumowanie projektu EMMA” mgr Jacek Wójcik – Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie [pobierz PDF]

„Odrzańska Droga Wodna w planach rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce – stan na 2019 r.” – dr inż. Krzysztof Wrzosek, Kierownik Projektu Stopnia Wodnego Siarzewo, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie [pobierz PDF]

„Analiza probabilistyczna możliwości przewozu ładunków Odrzańską Drogą Wodną” – prof. dr hab. inż. Mieczysław Hann [pobierz PDF]

„Wdrażanie systemu usług informacji rzecznej RIS w Polsce” – mgr inż. Marta Onichowska – Kierownik Centrum RIS [pobierz PDF]

„Niskoemisyjna żegluga na międzynarodowych drogach wodnych UE” – dr inż. Wojciech Ignalewski – Kierownik Centrum Dydaktyczno-Badawczego Żeglugi Śródlądowej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Ekspert Technicznej Komisji Inspekcyjnej [pobierz PDF]

„Kwalifikacje zawodowe we współczesnej żegludze śródlądowej” – dr Ewa Łuczak – Przewodnicząca Centralnej Komisji Egzaminacyjnej [pobierz PDF]

„Inwestycje infrastrukturalne w żegludze śródlądowej – 200 lat regulacji Odrzańskiej Drogi Wodnej” – dr inż. Piotr Durajczyk – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Akademia Morska w Szczecinie oraz dr kpt. ż. ś Jan Pyś – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu [pobierz PDF]

Przedstawione tematy były podstawą do dalszych dyskusji i wymiany doświadczeń.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Centrum RIS znajdującym się w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pracą operatorów RIS i hydrografów oraz specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem, jak monitoring wizyjny CCTV, system łączności VHF, echosonda wielowiązkowa, bezzałogowa jednostka powietrzna, śródlądowa elektroniczna mapa nawigacyjna.

  • Dokument utworzony 18 lutego 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji Igor Szyjan
Skip to content