20 listopada 2019

W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie trwają prace nad modernizacją systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

W Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie trwają prace nad modernizacją systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu RIS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu planuje się wymianę 34 kamer, zainstalowanych w różnych miejscach pozwalających na monitoring śródlądowych dróg wodnych w obszarze działa Centrum RIS. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków w żegludze śródlądowej na odcinku Dolnej Odry. Poprawa bezpieczeństwa i wydajności ruchu statków będzie realizowana poprzez sprawowanie kontroli nad ruchem statków, monitoring sytuacji na wodach śródlądowych, dozór miejsc o istotnym znaczeniu nawigacyjnym w Szczecińskiem Węźle Komunikacyjnym.

  • Dokument utworzony 20 listopada 2019
  • Autor dokumentu Igor Szyjan
  • Ostatnia modyfikacja 26 listopada 2021
  • Autor modyfikacji bialkowski
Skip to content